Att välja rätt bil

Bil på väg

De allra flesta av oss är beroende av transporter på ett eller annat sätt. Det är viktigt att vi tänker på hur vi effektivt förflyttar varor och oss själva, med hänsyn till kostnad, tid, energieffektivitet, men inte minst miljön. Detta är en utmaning.

Gasbilar är miljöbilar och är en av lösningarna på denna utmaning. Dessa sidor ger en översikt av vilka gasfordon som finns på den svenska marknaden, kostnader och miljöaspekter. 

Mycket nöje! 


Share |