Mer fakta och länkar

Fordonsgas består av biogas, naturgas eller kombinationer av de båda och är ett avsevärt mycket renare bränsle än bensin och diesel. 
Gasen komprimeras till högt tryck, ca 200 bar innan den tankas i fordon speciellt anpassade för gasdrift. Personbilar är av typen bi-fuel, det vill säga de kan köras på både fordonsgas och bensin, medan tyngre fordon som lastbilar och bussar enbart är anpassade för gas.

Behovet av alternativa drivmedel blir allt mer aktuellt ur flera perspektiv som försörjning, ekonomi och miljö. Gasdrivna fordon innebär sänkta utsläpp av kväveoxider, koldioxid, partiklar samt lägre buller. Förutom ett fördelaktigt drivmedelspris innebär gasfordon även fördelar som reducerat förmånsvärde för tjänstebilar och gratis parkering i flera städer.

Idag finns det över 150 publika tankställen och ytterligare 60 icke-publika tankställen som tillsammans förser cirka 50 000 gasfordon.

Fordonsgasen ersatte under år 2014 bensin och diesel motsvarande ca 110 000 personbilar vilket innebar en minskning av koldioxidutsläppen med drygt 225 000 ton under perioden samt ett bidrag till bättre luftkvalitet i städerna.


Informationsmaterial

Länktips

Europeisk gasbilsguide

NGVA Europe, the Natural & bio Gas Vehicle Association, har tagit fram en omfattande gasbilsguide som ger en översikt över de gasbilar som finns på den europeiska marknaden modellåret 2015.

Ladda ner: Gasbilsguide

Projekt

  • Baltic Biogas Bus - har drivits i två etapper, 2009-2012 respektive 2013-2014, med syfte att sprida kunskaper och erfarenheter i Östersjöregionen om biogas som bränsle för kollektivtrafikens bussar. Totalt har tretton partners i åtta länder deltagit. Första etappen fokuserade på sammanställning av befintlig kunskap och erfarenhetsutbyte via seminarier, workshops och studiebesök. I projektet identifierades även två frågor som extra viktiga för biogasbussarnas fortsatta spridning i regionen: bristande tillgång till uppgraderad biogas samt bussarnas energieffektivitet. Detta har varit fokus i andra etappen, där en småskalig uppgraderingsanläggning har uppförts och testats i Polen och investeringar har gjorts i utrustning för att främja bränslebesparande eco-driving-insatser samt i två olika hybridlösningar som kombinerar biogas och el för att öka bussarnas energieffektivitet.
  • BioGac - mer biogas i Norrland
  • Trucks for Me  - ett samarbetsprojekt för flytande fordonsgas i tunga transporter

Hitta mer information om klimatpåverkan och miljöpolitik  

 

Tanka fordonsgas utomlands?

Här hittar du tankställen i andra europeiska länder

 


Share |