Fordonsgas i siffror

Flicka i bil

Fordonsgas har funnits i Sverige sedan början av 1990-talet. Till en början bestod den enbart av naturgas men efter biogasens inträde har biogasens andel ökat för varje år. Sedan 2008 har biogasandelen i fordonsgasen varit mer än hälften och år 2015 var den hela 70 procent.

I slutet på år 2015 fanns det 53 122 gasfordon i Sverige och 161 publika tankställen för fordonsgas. Utöver dessa fanns vid samma tidpunkt även 60 icke publika tankställen.

Under 2015 såldes det 1 588 GWh fordonsgas, vilket motsvarar cirka 121 892 ton.

Av fordonsgasen som såldes under 2015 var 1 131 GWh biogas och resterande delen var naturgas.

Energigas Sverige (fd Svenska Gasföreningen) har sedan år 1995 sammanställt statistiken för fordonsgas i Sverige. De volymer som visas här från och med årsskiftet 2008/09 tas från SCB:s databas. SCB samlar in statistiken i Nm³ men vi har valt att redovisa sålda volymer fordonsgas i energimängd istället. Detta för att underlätta jämförelsen med andra energislag. 

Läs mer och se de fullständiga siffrorna genom rubrikerna till vänster.


Fordonsgas har under de senaste åren kommit att utgöra en allt större volym av den totala drivmedelsförsäljningen. Energimyndigheten såg därför ett behov av att synliggöra detta tydligare i energistatistiken. Energigas Sverige samarbetar med myndigheten och ser mycket positivt på att Energimyndigheten nu har gett Statistiska Centralbyrån (SCB) i uppdrag att samla in fordonsgasvolymerna i Sverige.


Share |