Ny enhet för fordonsgas

Det blir lättare med kg!

Det blir lättare med kg!

Nu börjar fordonsgas att säljas i kr/kg i Sverige. Fram till januari 2014 såldes fordonsgas i kronor per normalkubikmeter (kr/Nm3). Under 2013 beslutade fordonsgasbranschen om en övergång till att sälja fordonsgas i kronor per kilogram (kr/kg).

Anledningarna är:

  • Det blir enklare att räkna ut pris per mil då bilens bränsleförbrukning anges i kg/100 km 
  • Vi anpassar oss till övriga Europa där de flesta länder redan använder enheten kg

Enhetsbytet i sig innebär ingen skillnad i din plånbok. 

Aga, Eon, Fordonsgas Sverige, Svensk Biogas och Stockholm Gas påbörjade bytet i januari 2014. Branschorganisationen Energigas Sverige rekommenderar samtliga aktörer på den svenska marknaden att gå över till att sälja fordonsgas i kr/kg innan halvårsskiftet 2014.

Läs mer om energiinnehåll

Läs mer om fordonsgaspriser

Vad betyder jämförpris per 1 liter bensin? 
 

Frågor & svar

1. Varför byter ni enhet?
Det blir enklare att räkna på drivmedelskostnader och jämföra med andra drivmedel då gasbilens bränsleförbrukning oftast anges i kg/100 km.
Att prissätta fordonsgas i kg innebär dessutom en harmonisering med övriga Europa där en majoritet av länderna har kg som försäljningsenhet.

2. Varför är priset så högt?
Priset per mil är detsamma oberoende av enhet men sedan årsskiftet 2014 har fordonsgas börjat säljas i kg istället för Nm3. Eftersom 1 kg fordonsgas innehåller mer energi än 1 Nm3 så ser priset högre ut men milkostnaden är densamma. Enhetsbytet i sig innebär ingen skillnad i din plånbok. Priset i kg återspeglar ändringen av måttenheten från Nm3 till kg.

3. Kommer jag få mindre gas i tanken?
Nej, det får du inte. Du får lika mycket gas i tanken, mängden visas bara i kg istället för Nm3.

4. Hur vet jag hur många kg min tank rymmer?
I de flesta bilar står det i instruktionsboken hur många kg som bilens gastank rymmer. Hittar du inte svaret där kontaktar du din återförsäljare.

5. Hur långt kan jag köra på en tank?
Du kan köra lika långt som tidigare. I de flesta bilar står det i instruktionsboken hur många kg som bilens gastank rymmer. Kontakta din återförsäljare för att höra vilken förbrukning bilen har.

6. Hur räknar jag om från Nm3 till kg?
Det är olika energiinnehåll i biogas och naturgas när man räknar i Nm3. Genom att multiplicera antalet Nm3 med gasens densitet får man antalet kg. Fordonsgas har en genomsnittlig densitet på cirka 0,8 (kg/ Nm3). 1 Nm3 fordonsgas motsvarar alltså cirka 0,8 kg. Kontakta din leverantör för mer information.

7. Vad innebär enhetsbytet för mig som kund – behöver jag göra något?
Du som kund behöver inte göra något, du tankar som vanligt.

8. Blir det svårare nu när jag ska jämföra priser?
Tvärtom, nu blir det lättare att jämföra fordonets förbrukning och energiåtgång för de gaskvalitéer som förekommer i Sverige.

9. Är energiinnehållet i 1 kg biogas lika mycket som i 1 kg naturgas?
Ja, det är i stort sett samma energiinnehåll.

10. Vad väger en normalkubikmeter (Nm3) biogas?
1 Nm3 biogas väger cirka 0,75 kg.

11. Vad väger en normalkubikmeter (Nm3) naturgas?
1 Nm3 naturgas väger cirka 0,83 kg.

12. Hur mycket energi innehåller 1 kg fordonsgas jämfört med 1 l bensin/diesel?
Energiinnehållet mäts i kWh. 1 kg fordonsgas innehåller 13 kWh*.
Energiinnehållet i 1 kg fordonsgas motsvarar ca 1,5 liter bensin och 1,3 liter diesel.
* Kan variera något beroende på sammansättning
Källa: http://spbi.se/blog/faktadatabas/artiklar/berakningsmodeller/

13. Varför gör ni ingen skillnad på biogas och naturgas när de väger olika mycket per normalkubikmeter?
Densiteten för naturgas är högre än för biogas men även energiinnehållet per normalkubikmeter är högre för naturgas än för biogas. Därför är energiinnehållet per kg i stort sett samma för biogas och för naturgas.

14. Sker enhetsbytet samtidigt på alla mackar i Sverige?
Branschen har gemensamt bestämt sig för att byta försäljningsenhet till kr/kg. Under januari – februari kommer Fordonsgas Sverige, Eon, Aga, Svensk Biogas och Stockholm Gas att genomföra bytet. Rekommendationen är att samtliga bolag som säljer fordonsgas går över till kr/kg innan halvårsskiftet 2014.

15. När sker övergången?
Under januari – februari kommer Fordonsgas Sverige, Eon, Aga, Svensk Biogas och Stockholm Gas att byta enhet. Rekommendationen är att samtliga bolag som säljer fordonsgas genomför bytet till kr/kg innan halvårsskiftet 2014.


Share |