Fakta om fordonsgas

Internationell CNG-skylt

CNG-skylten används i hela Europa för att upplysa att det finns fordonsgas.

Fordonsgas består av biogas, naturgas eller kombinationer av de båda och är ett avsevärt mycket renare bränsle än bensin och diesel. Gasen är till största delen metan, skillnaden består i hur den produceras. Biogas är förnybart och tillför inte någon ny koldioxid och naturgas är ett fossilt bränsle som dock medför en minskad miljöpåverkan jämfört med bensin och diesel. Under åren har andelen biogas i fordonsgas ökat. Under år 2015 var andelen biogas långt över 60%.

Gasen komprimeras till högt tryck, ca 200 bar innan den tankas i fordon speciellt anpassade för gasdrift. Personbilar är av typen bi-fuel, det vill säga de kan köras på både fordonsgas och bensin, medan tyngre fordon som lastbilar och bussar enbart är anpassade för gas.

 


Share |